Donează și tu

Susţine, donează, ajutorul tău contează enorm!

Regulament Concurs de Talente Facebook Gloria Education
18.May.2021

Prezentul Regulament are scopul de a aduce la cunostinta publicului desfășurarea Concursului inițiat de Organizator și se adresează unei anumite categorii de participanți (anume desemnată de Organizator), si reprezinta o serie de reguli ce trebuie respectate în cadrul desfășurarării prezentului Concurs.

1. Organizator

Organizatorul Concursului de talente(denumita in cele ce urmeaza “Concursul”) este ASOCIATIA UMANITARA GLORIA EDUCATION FOUND, avand sediul social in Str. …Nicoale Balcescu nr 32, Galati, inregistrata la Registrul Comertului sub nr …171960/13.12.2018, telefon …0740168677………. reprezentata legal prin Presedinte dl. Yildirir Asilyilmaz (denumit in continuare “Organizatorul”). 

Asociatia este o organizatie non-profit, infiintata, ce isi desfasura activitatea in conformitate cu legile romane, avand ca scop crearea, dezvoltarea si promovarea unui ecosistem educational capabil sa ofere copiilor si studentilor o educatie completa, echilibrata si de calitate, care sa le permita acestora sa ia decizii in cunostinta de cauza, ce vor avea impact asupra lumii si modul in care acestia vor trai.

Concursul se desfasoara conform prezentului Regulament, ale cărui prevederi sunt obligatorii pentru toţi participanţii. Acest concurs se desfășoară exclusiv pe pagina de Fb a Organizatorului, Gloria Education. 

Regulamentul va fi adus la cunostinta publicului, in mod gratuit, pe site-ul www.,gloriaeducationfound.ro Organizatorului, fiind disponibil oricarei persoane interesate (denumit în continuare “Regulament”).

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul derularii Concursului, dar nu inainte de a anunța publicul cu privire la aceste modificari, prin intermediul unui comentariu la postarea de concurs.

Prin participarea la concurs, participantii confirma ca au citit si sunt de acord cu conditiile de participare.

2. Durata Concursului si locul de desfasurare

Prezentul Regulament este întocmit şi făcut public, conform legislaţiei aplicabile în România si se va desfasura prin intermediul retelei de socializare Facebook (denumite in continuare “Facebook”) in  perioada 17.05.2021 – 31.05.2021.

Data desemnarii castigatorilor va avea loc la finalul perioadei de valabilitate a Concursului anume pe 02.06.2021.

Concursul începe in data de 18.05.2021, ora 11.00 şi se încheie pe data de 31.05.2021, ora 20.00, castigatorii urmand sa fie anuntat pe 02.06.2021, ora 12:00

După data încheierii Concursului, Organizatorul nu mai are nici o responsabilitate şi nu îşi mai asumă nici o obligaţie în legătură cu orice circumstanţă care ar putea eventual conduce la concluzia actualităţii sau continuării Concursului.

3. Înscrierea si participarea la Concurs

Inainte de a intra in concurs, participantii trebuie sa citeasca regulamentul Concursului.

Dreptul de participare:

Se pot înscrie în vederea participării la Concurs numai persoanele fizice („Participanții”) cu domiciliul sau reşedința în România și care, la data înscrierii, au împlinit vârsta de 18 ani, prin simpla postare a unui videoclip/film scurt ce contine o reprezentare cu caracter educativ a copilui sau la postarea Concursului pe pagina Gloria Education.

Mai clar, cum trebuie să procedeze un concurent? După ce realizeaza un film/videoclip scurt cu copilul sau, cu telefonul sau cu un alt aparat/dispozitiv, va incarca filmul/videoclipul la postarea Organzatorului de pe pagina sa de Facebook (cu optiunea public) împreuna cu o listă care să conțină: numele, categoria și repertoriul înregistrat în film.

Concurentii trebuie sa aiba completat profilul de Facebook si sa nu foloseasca conturi multiple pentru a participa de mai multe ori.

Fiecare concurent are dreptul sa participe o singură dată la Concurs, prin respectarea regulilor de concurs prevazute de prezentul Regulament.

Daca se descopera ca un participant a utilizat mai multe conturi pentru a participa la Concurs, acesta, impreuna cu restul conturilor, vor fi descalificate. Un participant nu poate castiga mai mult de un premiu.

Nu pot participa la concurs angajatii ASOCIATIA UMANITARA GLORIA EDUCATION FOUND, dar nici membrii familiilor acestora (copii, parinti, fratii/surori, sot/sotie).

Nu pot participa la Concurs şi nu vor putea primi premii: persoanele juridice, indiferent de natura acestora sau persoanele fizice autorizate (PFA) precum şi persoanele fizice cu vârsta sub 18 ani la data înscrierii în Campanie sau cele care nu dovedesc că au domiciliul stabil/rezidentã în România.

Participarea la Concurs implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a acestui Regulament de catre participanti.

4. Modul de desfasurare si mecanica concursului

Concursul are scopul de a incuraja talentele copiilor, indiferent care ar fi acesta: muzica, teatru, dans, acrobatie samd prin premierea acestora si urmareste sa aduca in prim plan educatia copiilor prin joc. Simbolica temei educationale din videoclipurile postate de catre Participanti va fi la alegerea Participantilor si va fi susținută de originalitatea abordării prin expresivitatea mijloacelor de exprimare, originalitate, prezenta scenica, creativitate.

Sunt strict interzise postarile ce au caracter publicitar.

Concursul se adreseaza copiilor cu varsta intre 5-14 ani. Parintii/tutorii sau reprezentantii legali ai acestora, in calitate de Participanti, vor posta un videoclip scurt/film scurt, de maxim … min cu reprezentarea scenica a copilului lor, din care sa reiasa talentul copilului. Prin participarea la concurs parintele/tutorele/reprezentantul legal al concurentului minor isi da acordul ca prestatia minorului postata in cadrul concursului sa poata face obiectul unor materiale audio/video/foto continand imaginea, respectiv portretul minorului.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu lua in considerare inscrierile pe care le constata a fi realizate de minori in numele parintilor sau al reprezentantilor legali. Postarea se va face pe pagina oficiala de Facebook a Organizatorului Gloria Education, la postarea referitoare la Concursul  de talente

Are drept de participare orice persoanã fizicã  indiferent de nationalitate, domiciliu, rasa, sex sau religie, care respecta conditiile prezentului Regulament pentru a-si valida participarea, cu domiciliul stabil în România, care a împlinit vârsta de 18 ani și care au indeplinit urmatoarele conditii cumulative:

(1) Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Art. 3.

(2) Participantul trebuie sa isi creeze cont sau sa se logheze pe Gloria Education (in cazul in care are deja cont de utilizator) si sa posteze un video/film scurt la postarea de Concurs

Contul de Facebook trebuie sa fie public pentru a fi vizibil filmul/videoclipul inscrise la concurs.

(3) Participarea la Concurs se poate face exclusiv in perioada concursului: 18.05.2021 – 31.05.2021

(4) Postarea Organizatorului semnalizata cu „Concurs” va fi publicata pe data de 18.05. 2021, urmand a fi valabila pana la data de 31 mai 2021, ora 20.00.

Castigatorii vor fi alesi pe baza like-urilor dar si a unei jurizari interne (50% - 50%) format din membrii selectati de catre Organzator.

Dintre participantii care au respectat conditiile de participare[WU1]  se vor alege in ordinea obtinerii numarului de like-uri, primii 10 participanti care detin cel mai mare numar de like-uri la postare iar dintre acestia se vor alege pe baza unei jurizari interne doar 3 filmulete/videoclipuri considerate cele mai educative si originale.

Premiile acordate in cadrul Concursul sunt urmatoarele:

-  Se acorda 3 premii, fiecare dintre ele constand in 500 lei tva inclus.

Anuntarea castigatorilor va avea loc in data de 02.06.2021, rezultatele concursului vor fi afisate pe pagina de Facebook a Organizatorului

Pentru a fi validat castigatorul trebuie sa raspunda la toate cerintele Concursului. Inmanarea premiului se va face personal participantului parinte/tutore sau reprezentant legal, cu dovada de participare la prezentul Concurs si buletinul de identitate, pe baza de proces verbal de predare-primire si a dovezii de parinte/reprezentant legal al participantului minor.

Premiul acordat va fi revendicat de catre Participantul castigator, respectiv de catre parintele/tutorele/reprezentantul legal care va transmite Organizatorului, la solicitarea acestuia, o declaratie  prin care părintele / tutorele / reprezentantul legal își va exprima acordul privind participarea minorului la Concurs și acceptarea de către acesta de a încasa, pe seama minorului, contravaloarea premiului în urma reținerii la sursă a impozitului aplicabil potrivit legii, după caz, și prin care va indica datele necesare pentru acordarea/efectuarea viramentului premiului (banca, contul bancar, nume și prenume, etc.). Premiul poate fi înmânat câştigãtorului numai în baza unui proces verbal de predare-primire care conţine datele de identificare ale câştigãtorului, descrierea premiului primit şi valoarea netã a acestuia, precum şi semnãtura de primire şi de predare a câştigãtorului. Refuzul de a semna orice document ce atestã atribuirea efectivã a premiului cãtre câştigãtor conduce la pierderea dreptului câştigãtorului de a intra în posesia premiului.

În cadrul acestui Concurs, nu este posibilă înlocuirea premiului în obiecte, după cum nu este permisă, în nicio situaţie, cedarea premiului câştigat către unul sau mai mulţi terţi.

Dacă persoana declarata câştigătoare nu confirmă primirea informaţiilor despre câştig şi nu trimite datele de verificare a identităţii ei, conform indicaţiilor Organizatorului în momentul afişării câştigătorului în termen de maximum 10 zile de la data afişării rezultatului Concursului, premiul câştigat de persoana în cauză va fi anulat.

Castigatorul care nu doreste sa mai primeasca Premiul, chiar daca initial a participat la Concurs, poate renunta la acesta prin transmiterea catre Organizator a unui mesaj privat la adresa de e-mail…This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., aceasta posibilitate existand numai in situatia in care nu a utilizat deja Premiul acordat.

Participantul care prin renuntare a pierdut calitatea de castigator nu poate solicita prin niciun alt mijloc atribuirea Premiului.

In cazul in care niciun castigator nominalizat pentru premiu nu poate fi validat, premiul va ramane in posesia Organizatorului, care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea si nu va fi numit parte in cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Concursului va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiului de catre castigator, Organizatorul este eliberat de orice obligatie fata de Participantul castigator.

In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda/anula oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator.

In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului premiul si cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu aceasta.

Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor oferite in cadrul acestui Concurs.

In cazul in care un castigator se afla in imposibilitatea fizica de a se deplasa, predarea premiului se poate face catre o persoana imputernicita de catre castigator numai in baza unei procuri autentificate de catre un notar public. Aceasta procura autentificata va imputernici reprezentantul castigatorului sa semneze inclusiv declaratia prin care Organizatorul este exonerat de orice raspundere care ar putea decurge din acordarea oficiala a premiului catre persoana imputernicita in acest sens, precum si de plata oricaror despagubiri sau solutionarea oricaror reclamatii legate de acesta.

5. Protecţia datelor personale

Cadrul legal general care reglementează protecția datelor cu caracter personal este reprezentat de către Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal nr. 679/2016 (“GDPR”) aplicabil în Uniunea Europeană, iar această notă de informare urmează cerințele prevăzute în GDPR.

Organizatorul prelucreaza exclusiv anumite date cu caracter personal furnizate de tine in contextul organizarii si indeplinirii prezentului Concurs. Datele tale cu caracter personal colectate in cadrul Concurs sunt: Nume, Prenume, Adresa de email, Numar de telefon, Semnatura, Adresa sau contul bancar unde castigatorii doresc sa primeasca premiul, dupa caz, datele de identificare si extras de cont al reprezentantului legal/tutore/parinte;

Prin participarea la acest concurs, fiecare Participant îşi dă acordul, în mod expres şi neechivoc, cu privire la: Colectarea şi prelucrarea de către Organizator a informaţiilor privind numele, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon, semnatura şi a altor date oferite in scopul participarii la Concurs. Câştigătorii îşi dau de asemenea, acordul să furnizeze date cum ar fi, dar fără a se limita la: nume/ prenume, vârstă, numar de telefon, adresa e-mail, oraşul din care provin, etc. şi a transmiterii acestora către Organizator în scopul prezentului Regulament si acordării premiilor stabilite prin acest Regulament.

Perioada de stocare a datelor castigatorului este de 10 ani, din ratiuni financiar contabile. Restul datelor se sterg in termen de 30 de zile dupa incheierea evenimentului.

Prelucrăm datele de mai sus, în principal pentru că am primit consimțământul tău în acest sens.

In cazul in care Participantul nu va fi de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul acordarii premiului si nu isi va exprima consimtamantul in acest sens, Organizatorul nu il va putea valida participarea si nu ii va putea acorda premiul.

În plus, prelucrăm o parte din datele cu caracter personal pe care ni le furnizezi și în baza interesului nostru legitim (e.g., activitățile menționate in prezentul Regulament dar și în baza unei obligații legale (e.g., soluționarea litigiilor, plângerilor, activități de audit, documentarea consimțământului etc.).

Interesul nostru legitim se limitează de regulă la îndeplinirea operațiunilor curente aferente administrării relației cu tine, asigurarea conformității folosirii serviciilor, contactarea ta prin intermediul mijloacelor de comunicare cu scopul de a-ți aduce la cunoștință informații despre Concurs.

Datele tale cu caracter personal sunt prelucrate și stocate de către Organizator de la momentul la care ai ales să te inscrii in Concurs, până la data finalizarea termenului de 30 de zile dupa incheierea evenimentului sau momentul in care alegi să îți retragi consimțământul.

Participantilor la Concurs le sunt garantate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special urmatoarele drepturi: dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate, dreptul de a cere rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal, dreptul de a solicita restricționarea prelucrării, dreptul de a retrage consimțământul pentru prelucrare, dreptul de a te opune cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, freptul de a nu fi obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de profiluri, Dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a depune o plângere in fata Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), cu următoarele date de contact: Adresă: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, București, România; Telefon: 40.318.059.211/ +40.318.059.212 Fax: +40.318.059.602, E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Organizatorul se  angajeaza  sa  pastreze   confidentialitatea  datelor  personale ale Participantilor la Concurs si sa le utilizeze  conform  legislatiei in vigoare.

Organizatorul va păstra confidenţialitatea cu privire la datele personale ale Câştigătorilor şi le va utiliza numai în scopurile stabilite prin Regulament. Participanţii au dreptul să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în orice moment, din motive întemeiate şi legate de situaţia personală.

6. Litigii

Eventualele litigii apărute între Organizator şi participanţii la concurs se vor rezolva pe cale amiabilă. Organizatorul nu îşi va asuma nicio răspundere cu privire la pretenţiile terţilor sau ale instituţiilor asupra premiilor câştigate de către participanţi.

Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere cu privire la nefuncţionarea reţelelor de telefonie fixă şi/sau mobilă sau a reţelelor de Internet. Organizatorul nu îşi asumă nicio răspundere în cazul în care îi sunt comunicate informaţii false sau eronate. Organizatorul nu răspunde pentru eventuale disfuncţionalităţi în derularea concursului ca urmare a acţiunilor unor terţi cum ar fi: distribuitori de energie electrică, operatori, proprietari sau administratori ai reţelelor de telecomunicaţii sau alţii asemenea.

Organizatorul îşi asumă responsabilitatea numai în ceea ce priveşte acordarea premiilor.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a şterge postari pe retelele sociale care lezează imaginea companiei sau a concurenţilor înscrişi, în mod direct sau prin asociere. Organizatorul nu este răspunzător sub nici o formă pentru conţinutul generat şi pentru utilizatorii înscrişi în acest concurs, ori pentru consecinţele care decurg din acesta acţiune.

Legea aplicabila este legea romana.

7. Contact

Pentru mai multe informaţii referitoare la concurs, vă rugăm să ne scrieţi pe pagina de Facebook Gloria Education. Orice contestație va fi depusă pe aceeasi pagina de Facebook, sau in scris pe e-mail.

8. Forta majora

Concursul poate inceta numai in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua.

Forta majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament Oficial si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca obligatiile contractuale, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de forta majora, confirmat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Concursului, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1082 si 1083 Codul Civil.

In cazul in care invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice existenta acestuia participantilor la Concurs, in termen de 5 (cinci) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora.

În cazul în care continuarea Concursului este împiedicată de evenimente de forță majoră, Organizatorul își rezervă dreptul de a decide, după caz, încheierea, prelungirea sau amânarea Concursului.

9. Dispozitii finale

Cererea scrisă, expresă și motivată în vederea sesizării Organizatorului cu privire la nerespectarea Regulamentului trebuie depusă în termen de 24 de ore de la data constatării unor nereguli, orice sesizare în acest sens depusă după trecerea termenului de mai sus fiind considerată nulă de drept și neavenită. Contestațiile vor fi soluționate în termen de 48 de ore.

În cazul în care, în urma unor verificări ulterioare, se constată că una sau mai multe dintre regulile de participare nu au fost respectate, Organizatorul își rezervă dreptul de a retrage premiul acordat. Falsificarea oricaror conditii de participare la Concurs va fi pedepsita conform normelor legale in vigoare, Organizarorul rezervandu-si dreptul de a sesiza organele abilitate sa dispuna luarea de masuri.

Organizatorul Concursul nu este răspunzător pentru plata taxelor, impozitelor sau a altor obligații fiscale legate de premiul oferit, cu excepția impozitului ce trebuie reținut la sursă conform prevederilor legale în vigoare, dacă acesta va fi datorat.

Organizatorul își rezervă dreptul de a face publice, în scopul de a demonstra veridicitatea Concurs a următoarelor date: numele și prenumele participanților, data înscrierii, premiul câștigat și valoarea premiilor inscrise la această Campanie.

Prin înscrierea la Concursul de talente participanţii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament si cu acceptarea in tot si neconditionata a acestor prevederi.

ASOCIATIA UMANITARA GLORIA EDUCATION FOUND,
Yildirir Asilyilmaz